Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 13(12): 161-164, doi: 10.5117/mab.13.13114
KAN DE ACCOUNTANT ZICH UIT HOOFDE VAN ZIJN BEROEP VERSCHOONEN VAN HET AFLEGGEN VAN GETUIGENIS? (Inhoud december 1936 no. 11)
expand article infoTh. W. Branbergen, L. Van Essen
Open Access