Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 13(12): 0-0, doi: 10.5117/mab.13.13119
ZEVEN EN TWINTIGSTE ACCOUNTANTSDAG. GEORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS GEHOUDEN OP ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1936 TE AMSTERDAM
expand article info MAB
Open Access