Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(12): 193-194, doi: 10.5117/mab.15.13133
INDRUKKEN VAN DE EFFICIENCY TENTOONSTELLING (Inhoud december 1938 no. 11)
expand article infoM. Pimentel
Open Access