Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(12): 197-199, doi: 10.5117/mab.15.13135
BESLECHTE GESCHILLEN: Het ontslag van den borg op grond van art. 1885 B.W.
expand article infoChr. Zevenbergen
Open Access