Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(12): 199-200, doi: 10.5117/mab.15.13136
DE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN DENEMARKEN
expand article infoL. Van Kampen
Open Access