Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(12): 222-223, doi: 10.5117/mab.16.13147
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, H. Haverkamp, G. L. Groeneveld, P. F. R. Stol
Open Access