Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(12): 0-0, doi: 10.5117/mab.16.13148
DERTIGSTE ACCOUNTANTSDAG, GEORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS GEHOUDEN OP ZATERDAG 25 NOVEMBER 1939 TE ROTTERDAM
expand article info MAB
Open Access