Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(12): 210-217, doi: 10.5117/mab.17.13157
BEDRIJFSECONOMISCHE OPSTELLEN AANGEBODEN AAN PROF. LIMPERG
expand article infoJ. H. Roetink
Open Access