Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(12): 347-367, doi: 10.5117/mab.23.13209
BOEKBESPREKINGEN ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ, OPSTELLEN GESCHREVEN TER GE­ LEGENHEID VAN HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT VAN AM­
expand article infoJ. L. Mey
Open Access