Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(12): 383-389, doi: 10.5117/mab.24.13212
VERVANGINGSWAARDE EN PRIJSPOLITIEK IN HEDEN EN VERLEDEN II
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access