Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(12): 397-399, doi: 10.5117/mab.24.13218
NOGMAALS „DE FABRIEKSVOORRAAD IN EEN BEDRIJF MET MASSAPRODUCTIE”
expand article infoL. De Haan
Open Access