Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(12): 400-401, doi: 10.5117/mab.24.13219
NOGMAALS „WINSTVERDELING EN ACCOUNTANTSVER­ KLARING”
expand article infoJ. Loos
Open Access