Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(12): 402-403, doi: 10.5117/mab.24.13220
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSIN­ GEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access