Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(12): 413-418, doi: 10.5117/mab.24.13225
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access