Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(12): 476-478, doi: 10.5117/mab.26.13238
BRUTO OF NETTO METHODE VOOR BEREKENING VAN HET DIRECTIE-TANTIÈME IN DE N.V.
expand article infoE. J. Flipse
Open Access