Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(12): 496-500, doi: 10.5117/mab.26.13245
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoJ. Wiarda
Open Access