Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(12): 484-491, doi: 10.5117/mab.31.13306
„HET BELANG VAN DE SPLITSING IN CONSTANTE EN VARIABELE KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE-PROGRAMMERING”, EEN COMMENTAAR
expand article infoG. M. W. Sebus
Open Access