Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(12): 503-504, doi: 10.5117/mab.31.13310
BOEKBESPREKING
expand article infoP. Kuin
Open Access