Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(12): 505-510, doi: 10.5117/mab.31.13311
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access