Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(12): 470-490, doi: 10.5117/mab.32.13312
SCHOONHEIDSGEBREKEN IN DE VERVANGINGSWAARDELEER
expand article infoF. L. Van Muiswinkel
Open Access