Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(12): 498-501, doi: 10.5117/mab.32.13314
NOGMAALS DE FUNCTIE VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE PENSIOEN- EN SPAARFONDSENWET
expand article infoC. P. A. Bakker
Open Access