Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(12): 442-452, doi: 10.5117/mab.35.13356
IN MEMORIAM
expand article info MAB
Open Access