Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(12): 478-481, doi: 10.5117/mab.35.13363
WAARDERING VAN DEELNEMINGEN IN BUITENLANDSE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN IN VERBAND MET HET ONTWERP VENNOOTSCHAPSBELASTING 1960
expand article infoM. A. Wisselink
Open Access