Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(12): 506-510, doi: 10.5117/mab.36.13379
HET ACHTSTE INTERNATIONAAL ACCOUNTANTSCONGRES
expand article infoP. J. Van Sloten
Open Access