Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(12): 456-462, doi: 10.5117/mab.37.13386
HEDEN EN TOEKOMST DER ELEKTRONISCHE ' INFORMATIEVERWERKING
expand article infoM. R. Mantz
Open Access