Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(12): 467-472, doi: 10.5117/mab.37.13389
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUD KUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access