Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(12): 439-443, doi: 10.5117/mab.38.13393
WINSTBEPALING EN VERSLAGLEGGING VAN BELEGGINGS­ MAATSCHAPPIJEN
expand article infoKl. Jongsma
Open Access