Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 40(12): 494-499, doi: 10.5117/mab.40.13419
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access