Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(12): 580-599, doi: 10.5117/mab.50.13462
HET STRATEG1EFORMULERINGSPROCES (III)1)
expand article infoTh. P. Van Hoorn
Open Access