Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(12): 554-564, doi: 10.5117/mab.52.13492
ARBEIDSPLAATSENOVEREENKOMSTEN: AARD, OPZET EN GEVOLGEN
expand article infoC. De Galan
Open Access