Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(12): 615-622, doi: 10.5117/mab.52.13501
VALUTAPROBLEMEN BIJ BEDRIJFSBELEID EN VERSLAGGEVING')
expand article infoJ. Van Helleman
Open Access