Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(12): 554-562, doi: 10.5117/mab.53.13503
DE WAARDERING VAN ACTIEVE BELASTINGLATENTIES
expand article infoJ. A. Burggraaff
Open Access