Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(12): 574-599, doi: 10.5117/mab.53.13507
SOCIAAL JAARVERSLAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
expand article infoH. C. Dekker
Open Access