Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(12): 600-604, doi: 10.5117/mab.53.13508
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoE. B. Tuitjer
Open Access