Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(12): 546-557, doi: 10.5117/mab.54.13512
HET ARREST VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE DE JAARREKENING 1976 VAN VAN GELDER
expand article infoH. Beckman
Open Access