Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(12): 610-627, doi: 10.5117/mab.55.13521
MAXIMALISATIE VAN DE AANDELENWAARDE: HOE IS HET MOGELIJK?
expand article infoH. C. Wytzes
Open Access