Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(12): 527-540, doi: 10.5117/mab.57.13536
Venture-kapitaal in de Verenigde Staten
expand article infoE. P. M. Tervooren
Open Access