Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(12): 541-543, doi: 10.5117/mab.57.13537
Verkorte weergave van het betoog van Drs. Th. A. J. Meys
expand article infoMeur. M. C. Potma
Open Access