Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(12): 562-564, doi: 10.5117/mab.57.13543
Verkorte weergave van de discussie na de lezingen
expand article infoMeur. M. C. Potma
Open Access