Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(12): 667-678, doi: 10.5117/mab.62.13583
De internationalisering van Nederlandse ondernemingen vanuit mondiaal en Europees perspectief
expand article infoM. Van Nieuwkerk
Open Access