Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(12): 679-680, doi: 10.5117/mab.62.13584
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access