Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(12): 592-595, doi: 10.5117/mab.66.13648
Enkele invloeden van de internationalisatie op de dagelijkse praktijk van het grote Nederlandse accountantskantoor
expand article infoG. Izeboud
Open Access