Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(12): 800-808, doi: 10.5117/mab.69.13691
Lex specialis derogat lex generali, of: lex generali derogat lex specialis
expand article infoH. Beckman
Open Access