Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(12): 808-812, doi: 10.5117/mab.69.13694
Nawoord bij reacties Beekman en Damen
expand article infoM. N. Hoogendoorn
Open Access