Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(12): 645-648, doi: 10.5117/mab.70.13706
Praktische elementen in de corporate governance discussie
expand article infoP. P. F. De Vries
Open Access