Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(12): 649-653, doi: 10.5117/mab.70.13707
Het Peters-rapport: reactie van een accountant
expand article infoA. Schilder
Open Access