Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(12): 619-620, doi: 10.5117/mab.71.13719
Van de redactie
expand article infoSytse Douma
Open Access