Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(12): 624-634, doi: 10.5117/mab.71.13723
Ontwikkelingen in het bedrijfs­ economisch toezicht op banken
expand article infoA. L. Touw
Open Access