Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(12): 534-535, doi: 10.5117/mab.74.13772
Positief of normatief?
expand article infoSytse Douma
Open Access
Abstract
Wetenschap begint met het beschrijven van de realiteit. De geneeskunde heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt toen men in de achttiende eeuw begon met het ontleden van het menselijk lichaam. En nog steeds is het vak anatomie, het kunnen beschrijven en benoemen van onderdelen van het menselijk lichaam, een zeer belangrijk vak voor aanstaande medici. Als een medicus niet weet hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, kan hij of zij niet veel doen om ziekten te genezen. Hetzelfde zien we nu met het DNA-onderzoek. Erfelijke ziek-ten worden doorgegeven via de genen. Maar welke afwijking in welk gen is bepalend voor een bepaalde erfelijke ziekte? Als we dat zouden weten, kunnen we gaan denken aan manieren om die afwijking te corrigeren. Positieve wetenschap, het beschrijven van de werkelijkheid, is dus, in elk geval in deze voorbeelden, een voorwaarde om normatief te kunnen handelen.