Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(12): 542-547, doi: 10.5117/mab.74.13776
Het openbaar accountantsberoep als professioneel beroep
expand article infoAndré Bindenga
Open Access
Abstract
Jarenlang hebben de beroepsorganisaties van accountants ervoor geijverd het accountants-beroep het aanzien in de maatschappij te geven dat past bij een professioneel beroep. In Nederland heeft ook de wetgever erkend wat de functie van de openbaar accountant inhoudt. De laatste jaren is er echter een tendens merkbaar dat de samenleving twijfelt aan de professionaliteit van het accountantsberoep. Het is daarom zinvol een beschouwing te geven over de inhoud van een professioneel beroep in het algemeen en het accountantsberoep in het bijzonder.